ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

Τον μήνα Απρίλιο έγιναν 29 επενδύσεις:
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ = 1,43
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ = 24/29 (82,76%)


ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 2021-22
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 9 ΜΗΝΩΝ

Έγιναν 242 επενδύσεις:
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ = 1,45
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ = 196/242 (80,99
%)