ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023

Τον μήνα Απρίλιο έγιναν 32 επενδύσεις.
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ = 1,36
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
= 25/32 (78,13%)


ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 2022-23
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 9 ΜΗΝΩΝ

Έγιναν 323 επενδύσεις.
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ = 1,36
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
= 271/323 (83,90%)