ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

Τον μήνα Αύγουστο έγιναν 29 επενδύσεις:
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ = 1,37
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ = 25/29 (86,21%)