ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022

Τον μήνα Αύγουστο έγιναν 37 επενδύσεις.
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ = 1,34
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
 = 32/37 (86,49%)