ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Τον μήνα Δεκέμβριο έγιναν 32 επενδύσεις.
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ = 1,39
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
= 29/32 (90,63%)


ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 2022-23
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 5 ΜΗΝΩΝ

Έγιναν 197 επενδύσεις.
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ = 1,38
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
= 164/197 (83,25%)