ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Τον μήνα Δεκέμβριο έγιναν 44 επενδύσεις.
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ = 1,32
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
= 39/44 (88,64%)


ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 2023-24
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 5 ΜΗΝΩΝ

Έγιναν 252 επενδύσεις.
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ = 1,30
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
= 204/252 (80,95%)