ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022

Τον μήνα Φεβρουάριο έγιναν 32 επενδύσεις:
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ = 1,46
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ = 26/32 (81,25%)


ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 2021-22
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7 ΜΗΝΩΝ

Έγιναν 184 επενδύσεις:
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ = 1,45
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ = 150/184 (81,52
%)