ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

Τον μήνα Φεβρουάριο έγιναν 33 επενδύσεις.
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ = 1,30
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
= 30/33 (90,91%)


ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 2022-23
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7 ΜΗΝΩΝ

Έγιναν 263 επενδύσεις.
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ = 1,37
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
= 223/263 (84,79%)