ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Τον μήνα Φεβρουάριο έγιναν 43 επενδύσεις.
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ = 1,28
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
= 35/43 (81,40%)


ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 2023-24
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7 ΜΗΝΩΝ

Έγιναν 337 επενδύσεις.
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ = 1,29
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
= 273/337 (81,01%)