ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

Τον μήνα Ιανουάριο έγιναν 19 επενδύσεις:
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ = 1,47
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ = 17/19 (89,47%)


ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 2021-22
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6 ΜΗΝΩΝ

Έγιναν 152 επενδύσεις:
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ = 1,45
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ = 124/152 (81,58
%)