ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

Τον μήνα Ιανουάριο έγιναν 33 επενδύσεις.
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ = 1,34
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
= 29/33 (87,88%)


ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 2022-23
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6 ΜΗΝΩΝ

Έγιναν 230 επενδύσεις.
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ = 1,38
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
= 193/230 (83,91%)