ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Τον μήνα Ιανουάριο έγιναν 42 επενδύσεις.
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ = 1,27
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
= 34/42 (80,95%)


ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 2023-24
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6 ΜΗΝΩΝ

Έγιναν 294 επενδύσεις.
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ = 1,29
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
= 238/294 (80,95%)