ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 – ΛΗΞΗ SEASON 2020-21

Τον μήνα Ιούλιο έγιναν 8 επενδύσεις:
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ = 1,32
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ = 8/8 (100%)


ΛΗΞΗ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 2020-21
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 12 ΜΗΝΩΝ

Έγιναν 243 επενδύσεις:
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ = 1,41
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ = 204/243 (83,95
%)