ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

Τον μήνα Ιούνιο έγιναν 10 επενδύσεις.
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ = 1,29
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
= 6/10 (60,00%)


ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 2023-24
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 11 ΜΗΝΩΝ

Έγιναν 477 επενδύσεις.
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ = 1,29
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
= 387/477 (81,13%)