ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΪΟΥ 2022 – ΛΗΞΗ SEASON 2021-22

Τον μήνα Μάϊο έγιναν 17 επενδύσεις:
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ = 1,45
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ = 13/17 (76,47%)


ΛΗΞΗ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 2021-22
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10 ΜΗΝΩΝ

Έγιναν 259 επενδύσεις:
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ = 1,45
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ = 209/259 (80,69
%)