ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΪΟΥ 2023 – ΛΗΞΗ SEASON 2022-23

Τον μήνα Μάϊο έγιναν 30 επενδύσεις.
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ = 1,32
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
= 22/30 (73,33%)


ΛΗΞΗ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 2022-23
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10 ΜΗΝΩΝ

Έγιναν 353 επενδύσεις.
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ = 1,36
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
= 293/353 (83,00%)