ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΪΟΥ 2024

Τον μήνα Μάϊο έγιναν 33 επενδύσεις.
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ = 1,28
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
= 25/33 (75,76%)


ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 2023-24
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10 ΜΗΝΩΝ

Έγιναν 467 επενδύσεις.
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ = 1,29
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
= 381/467 (81,58%)