ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022

Τον μήνα Μάρτιο έγιναν 29 επενδύσεις:
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ = 1,45
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ = 22/29 (75,86%)


ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 2021-22
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 8 ΜΗΝΩΝ

Έγιναν 213 επενδύσεις:
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ = 1,45
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ = 172/213 (80,75
%)