ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

Τον μήνα Μάρτιο έγιναν 28 επενδύσεις.
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ = 1,32
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
= 23/28 (82,14%)


ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 2022-23
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 8 ΜΗΝΩΝ

Έγιναν 291 επενδύσεις.
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ = 1,36
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
= 246/291 (84,54%)