ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2024

Τον μήνα Μάρτιο έγιναν 46 επενδύσεις.
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ = 1,29
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
= 38/46 (82,61%)


ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 2023-24
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 8 ΜΗΝΩΝ

Έγιναν 383 επενδύσεις.
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ = 1,29
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
= 311/383 (81,20%)