ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Τον μήνα Νοέμβριο έγιναν 30 επενδύσεις.
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ = 1,40
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
= 24/30 (80,00%)


ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 2022-23
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4 ΜΗΝΩΝ

Έγιναν 165 επενδύσεις.
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ = 1,38
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
= 135/165 (81,82%)