ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Τον μήνα Νοέμβριο έγιναν 51 επενδύσεις.
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ = 1,31
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
= 39/51 (76,47%)


ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 2023-24
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4 ΜΗΝΩΝ

Έγιναν 208 επενδύσεις.
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ = 1,29
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
= 165/208 (79,33%)