ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

Τον μήνα Οκτώβριο έγιναν 27 επενδύσεις:
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ = 1,42
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ = 22/27 (81,48%)


ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 2021-22
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΜΗΝΩΝ

Έγιναν 88 επενδύσεις:
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ = 1,41
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ = 71/88 (80,68
%)