ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023

Τον μήνα Οκτώβριο έγιναν 48 επενδύσεις.
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ = 1,28
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
= 39/48 (81,25%)


ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 2023-24
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΜΗΝΩΝ

Έγιναν 157 επενδύσεις.
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ = 1,28
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
= 126/157 (80,25%)