ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Τον μήνα Σεπτέμβριο έγιναν 32 επενδύσεις:
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ = 1,45
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ = 24/32 (75,00%)


ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 2021-22
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2 ΜΗΝΩΝ

Έγιναν 61 επενδύσεις:
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ = 1,41
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ = 49/61 (80,33
%)