ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Τον μήνα Σεπτέμβριο έγιναν 29 επενδύσεις.
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ = 1,39
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
 = 21/29 (72,41%)


ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 2022-23
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2 ΜΗΝΩΝ

Έγιναν 66 επενδύσεις.
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ = 1,37
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
 = 53/66 (80,30%)