ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Τον μήνα Σεπτέμβριο έγιναν 69 επενδύσεις.
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ = 1,27
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
= 58/69 (84,06%)


ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 2023-24
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2 ΜΗΝΩΝ

Έγιναν 109 επενδύσεις.
Μ.Ο. ΑΠΟΔΟΣΗΣ = 1,29
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
= 87/109 (79,82%)