ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Το email στο οποίο θα έρχεται το newsletter των μελών / ενεργών συνδρομητών

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ / ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Θα χρησιμοποιηθεί για την έκδοση ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
Το email στο οποίο θα λάβετε σε ηλεκτρονική μορφή την απόδειξη είσπραξης εφόσον και έχει τακτοποιηθεί η κατάθεση σας