ΛΗΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 2020-21

Τη σεζόν 2020-21 έγιναν 117 επενδύσεις:
Έναρξη ταμείου: 1000 μονάδες 
Τελικό ταμείο: +2223,60 μονάδες 

ROI = 222,36%
YIELD = 8,96%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ = 110/117 (94,02%)