ΛΗΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 2021-22

Τη σεζόν 2021-22 έγιναν 198 επενδύσεις:
Έναρξη ταμείου: 1000 μονάδες 
Τελικό ταμείο: +4484,00 μονάδες 

ROI = 448,40%
YIELD = 10,11%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ = 180/198 (90,91%)