ΛΗΞΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 2022-23

Τη σεζόν 2022-23 έγιναν 288 επενδύσεις:
Έναρξη ταμείου: 1000 μονάδες 
Τελικό ταμείο: +6066,50 μονάδες 

ROI = 606,65%
YIELD = 5,80%
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ = 258/288 (89,58%)