Τι είναι και πώς υπολογίζεται το YIELD στο στοίχημα

Το YIELD είναι ένας σημαντικός δείκτης που χρησιμοποιείται στον κόσμο των στοιχημάτων για να μετρήσει την απόδοση ενός στοιχηματικού παίκτη ή ενός στοιχηματικού συστήματος. Είναι ένας ποσοτικός δείκτης που μας δείχνει πόσα κέρδη έχουμε πετύχει σε σχέση με το συνολικό ποσό που έχουμε ποντάρει.

Πώς υπολογίζεται το YIELD:

Ο τύπος για τον υπολογισμό του YIELD είναι:

Yield % = (Καθαρά Κέρδη ή Ζημιά / Συνολικό Ποντάρισμα) Χ 100

Για να υπολογίσετε το YIELD, πρέπει να έχετε τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Καθαρά Κέρδη ή Ζημιά: Το καθαρό ποσό που έχετε κερδίσει ή χάσει από τα στοιχήματά σας δίχως.

2. Συνολικό Ποντάρισμα: Το συνολικό ποσό που έχετε ποντάρει.

Παράδειγμα του YIELD:

Ας υποθέσουμε ότι ένας παίκτης έχει κερδίσει καθαρά 500€ από τα στοιχήματά του και έχει ποντάρει συνολικά 1000€. Τότε, ο υπολογισμός του YIELD θα είναι:

Yield % = (500€ / 1000€) Χ 100 = 50%

Το YIELD αυτού του παίκτη είναι 50%. Αυτό σημαίνει ότι έχει κερδίσει το 50% του συνολικού πονταρίσματός του.

Σε ένα άλλο παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι ένας παίκτης έχει ζημιά 400€ από τα στοιχήματά του και έχει ποντάρει συνολικά 1000€. Τότε, ο υπολογισμός του YIELD θα είναι:

Yield % = (-400€ / 1000€) Χ 100 = -40%

Το YIELD αυτού του παίκτη είναι -40%. Αυτό σημαίνει ότι έχει χάσει το 40% του συνολικού πονταρίσματός του.

Συμπεράσματα για το YIELD:

Το YIELD είναι ένας χρήσιμος δείκτης, αλλά και πολύ αυστηρός κριτής για να αξιολογήσετε την απόδοση σας στο στοίχημα. Όσο υψηλότερο είναι το YIELD, τόσο πιο κερδοφόρο είναι το στοίχημά σας. Ωστόσο, πρέπει να λαμβάνετε υπόψη ότι ο YIELD μόνος του δεν δείχνει την πλήρη εικόνα. Πρέπει να συνδυάζετε το YIELD με άλλες στρατηγικές διαχείρισης χρημάτων και ανάλυσης στοιχηματικών αγορών για μια επιτυχημένη πορεία στον κόσμο του στοιχήματος.